Op woensdag 29 oktober 2014 heb ik voor het eerst deelgenomen aan de Banningleergang. Deze eerste bijeenkomst had als thema “Sociaaldemocratische denkers over de participatiesamenleving” met als inleiders Ruud Koole (Eerste Kamerlid PvdA) en Herman Noordegraaf (kenner van het religieus socialisme en voorzitter van het curatorium van de Banningleergang).

Ruud Koole sprak tijdens de eerste bijeenkomst van de Banningleergang o.a. over de principes van Rochdale, 29 oktober 2014.
Ruud Koole sprak tijdens de eerste bijeenkomst van de Banningleergang o.a. over de principes van Rochdale, 29 oktober 2014.

Tijdens de bijeenkomst lieten de inleiders hun licht schijnen op de volgende teksten vanuit de reader, met name:
– Ruud Koole, “De ideologie van de sociaaldemocratie”, in: S&D 7/8, 2004, pp 45-53
– Willem Banning, Ons socialisme. De Partij van de Arbeid in Nederland, Amsterdam, 1954, pp 18-22
– Abram de Swaan, “Arbeidersonderlinges – een intermezzo over zelfbestuur”, in: Zorg en de staat, pp 152-154
– Fragmenten uit: Frans Becker en Johan Frieswijk, Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland, 1908-1954, SUN Nijmegen 1976

Ruud Koole sprak onder andere over de principes van Rochdale uit 1844 – principes die aan Britse coöperaties ten grondslag moesten liggen en die ons anno nu kunnen helpen om te bepalen of een coöperatie of burgerinitiatief een goed idee is. Herman Noordegraaf ging in op religieus socialistisch denken over de participatiesamenleving, in het bijzonder dat van Willem Banning.

Tijdens hun inleidingen vielen de volgende kernwoorden mij op: moraliteit, ethiek, marktdenken, partij, idealisme, sociaaldemocratie en vrijheid is verantwoordelijkheid. Bij mij bleef vooral het laatste hangen. Het maakt naar mijn inziens heel helder en duidelijk waar de participatiesamenleving naar verwijst.

Gaandeweg de avond werd de deelnemers verzocht om in vier groepjes elk een vraag en een stelling te formuleren om voor te leggen aan de inleiders. Het waren allemaal goede vragen en stellingen, die onder meer gingen over: basisinkomen, coöperaties, participatie, attitude van de gemeenteambtenaren. Hierna werd de avond afgesloten door Naomi Woltring, die overigens ook de opening deed en het geheel goed vorm heeft gegeven.

Als nieuwbakken deelnemer aan de Banningleergang mag ik stellen dat het een leerrijke ervaring is, die mij persoonlijk meer inzichten verschaft in de sociaaldemocratie in het algemeen en de participatiesamenleving in het bijzonder.