Steunstichting Banning Vereniging zoekt enkele nieuwe bestuursleden. Het bestuur telt drie tot vijf leden. Ieder lid wordt voor vier jaar benoemd en kan daarna nog eenmaal herbenoemd worden voor vier jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.

Taken

De Steunstichting Banning Vereniging beheert het vermogen van de Banning Vereniging. De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie, zoals conferenties in de Rode Hoed, de Banningleergang (jaarlijkse cursus), de Banningprijs (tweejaarlijkse essayprijs) en bijeenkomsten van Netwerk PvdA en Levensovertuiging. De Steunstichting draagt er zorg voor dat de vereniging een jaarlijkse uitkering krijgt waarmee ze deze activiteiten kan voortzetten en verder ontwikkelen. Het financiële beleid van de stichting maakt dat die uitkering langjarig verstrekt kan worden en de financiële ondersteuning van de vereniging (en daarmee haar voortbestaan) op de lange termijn is gegarandeerd.

Het vermogen van de Stichting bestond tot eind 2015 voor een groot deel uit de panden van De Rode Hoed in Amsterdam. Deze zijn onlangs verkocht, waarbij de opbrengst deels is vastgelegd in een hypotheeklening verleend aan de nieuwe eigenaar. De hypotheek wordt in de komende jaren afgelost.

Het bestuur vergadert in de regel elk kwartaal.

Profiel

  • U onderschrijft de doelstellingen van de stichting
  • U bent lid van de Banningvereniging of bereid dit te worden
  • U bent financieel geletterd
  • U heeft verstand van vermogensbeheer
  • U heeft bestuurlijke ervaring

We streven naar diversiteit in het bestuur, ook naar sekse en leeftijd.

Solliciteren

Stuur uw sollicitatiebrief en CV voor 15 december 2016 naar de secretaris J. van Workum, workum.johan@gmail.com , t.a.v. van ‘Sollicitatiecommissie bestuur Steunstichting Banning Vereniging’. Sollicitatiegesprekken zullen op afspraak plaatsvinden na de jaarwisseling.

Meer informatie over de Steunstichting is hier te vinden. Zowel vereniging als Steunstichting zijn Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor vragen kunt u contact opnemen met secretaris J. van Workum (workum.johan@gmail.com of 070-3998453). Op verzoek sturen we u de Jaarrekening 2015 en de statuten toe.