6-rode-hoedMede naar aanleiding van reacties op de bijeenkomst over de Rode Dominees op 11 mei gaan we aan de slag met de Banning Conferenties. Meer dan voorheen willen we een specifiek thema echt uitwerken: met verschillende sprekers, op verschillende avonden. En meer dan voorheen willen we aan de slag met de resultaten: deze worden aan het einde van de avond ‘aangeboden’ aan een politicus (m/v) en zullen samengevat worden gepubliceerd, in ieder geval op de website van de vereniging en in Tijd&Taak.

Goede voorbereiding kost tijd, daarom hebben we besloten de conferentie van het najaar te verplaatsen naar 2017. Zo organiseren we dat jaar dus drie bijeenkomsten, in februari, juni en oktober. Zoals altijd in de Rode Hoed. Inmiddels zijn de data bekend: maandag 27 februari, woensdag 7 juni en maandag 16 oktober. Informatie over sprekers en hoe u zich kunt opgeven volgen in de maandelijkse nieuwsbrieven en op de website.

Als thema voor 2017 hebben we gekozen voor de stand van de democratie. Hoe goed werkt ons systeem van stemmen en kiezen eigenlijk nog? Voelt eenieder zich vertegenwoordigd of niet? Is populisme eigenlijk nieuw? En democratisch? Dit type vragen werken we uit op drie niveaus: nationaal, lokaal, internationaal. Zijn de landelijke verkiezingen van 15 maart aanstaande nog meer dan een politieke wedstrijd. Gaat het nog echt om een strijd over botsende ideeën, of zijn verkiezingen dat nooit geweest? En is de gemeentelijke democratie eigenlijk berekend op al die nieuwe taken die de gemeenten gekregen hebben op het gebied van wonen, welzijn en werk? En hoe worden wij in Brussel eigenlijk vertegenwoordigd? En wie is ‘wij’ in dit verband eigenlijk?

De bijeenkomsten verlopen volgens een vast stramien. Er zijn korte inleidingen van deskundige sprekers. Onder leiding van een ervaren gespreksleider is er vervolgens ruimte voor vragen en discussie. Tussen de sprekers onderling én met de zaal. Aan het einde van de avond vragen we een betrokken politicus (m/v) de resultaten, de centrale vragen en inzichten van de avond samen te vatten en de vraag te beantwoorden wat er concreet zou kunnen en moeten gebeuren. Zo verbinden we verdieping aan actie, inzicht aan uitzicht. U bent alvast van harte uitgenodigd.