In verband met het vertrek van de huidige secretaris zoekt de Banning Vereniging per juli 2022 een ambtelijk secretaris (20-24u/wk). Uiterste startdatum is 1 september.

Banningvereniging
De Banningvereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De Banningvereniging heeft een dagelijks en een algemeen bestuur dat samen met de leden de agenda voor de vereniging bepaalt. De ambtelijk secretaris doet het uitvoerende en voorbereidende werk voor de vereniging.

Taken
De ambtelijk secretaris organiseert de Banningleergang (tweemaal per jaar 4-weekse cursus) en de Banningprijs (tweejaarlijkse essayprijs). Ook organiseert hij/zij vergaderingen en bijeenkomsten, bereidt die inhoudelijk voor, verzorgt de werving en de publiciteit en doet daarvan verslag voor interne en externe doeleinden. De ambtelijk secretaris is redacteur van het ledenblad Tijd&Taak (verschijnt viermaal per jaar), van de digitale nieuwsbrief (tienmaal per jaar) en de website van de vereniging. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de financiële administratie en de ledenadministratie. Daarnaast is er ruimte voor het opzetten van nieuwe projecten en het publiceren van artikelen.

Profiel

  • Is betrokken bij en heeft kennis van levensbeschouwing en sociaaldemocratische politiek;
  • is in staat om daaraan een inhoudelijke bijdrage te leveren;
  • kan gesprek en dialoog actief bevorderen;
  • heeft aantoonbaar een goede pen en is mondeling vaardig (onder andere i.v.m. modereren activiteiten);
  • heeft (online) redactionele vaardigheden;
  • is initiatiefrijk, werkt zelfstandig en heeft tegelijk een dienstbare houding;
  • heeft ervaring en affiniteit met het samenwerken met vrijwilligers;
  • is graag de spin in een netwerk;
  • houdt secuur de financiële en ledenadministratie bij.

De functie neemt gemiddeld 2,5-3 dagen per week in beslag. Werkplek is in overleg. Het bruto voltijdssalaris bedraagt €4424,33 (inclusief vakantiegeld). Reiskostenvergoeding is mogelijk op basis van declaratie.

Solliciteren
Uit je sollicitatiebrief en je cv blijkt overtuigend dat je voldoet aan bovenstaand profiel. Uiterlijk 1 september kun je starten. Stuur je sollicitatie voor 1 juli 2022 t.a.v. van ‘Sollicitatiecommissie secretaris’ naar info@banningvereniging.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met de huidige ambtelijk secretaris Maarten van den Bos via mvandenbos@banningvereniging.nl of 06-24204751.