Schermerhorn en de Woodbrookers

Schermerhorn en de Woodbrookers

In zijn biografie over Schermerhorn besteedt biograaf Herman Langeveld de meeste aandacht aan de oorlogsjaren, het premierschap en de Indonesië-kwestie. Vanuit de achtergrond van de Banning Vereniging haalt Herman Noordegraaf een aspect uit Schermerhorns leven naar voren dat in Langevelds boek slechts terloops aan de orde komt, namelijk diens betrokkenheid bij het werk van de…

Schermerhorn, de man die in de put sprong

Schermerhorn, de man die in de put sprong

Ooit schreef Koen Holtzapffel voor Tijd&Taak een artikel over de eerste naoorlogse premier van Nederland, Willem Schermerhorn, onder de titel “De worsteling van een politicus”. Met extra interesse las hij daarom de vuistdikke, gedetailleerde politieke biografie van Herman Langeveld over de minister-president van Herrijzend Nederland, De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn 1894-1977.

End of content

End of content