Banningvereniging – publieke ruimte

Gebedsruimte

¨Een gebedsruimte!¨ Mijn voorzitter stootte de woorden uit zijn mond alsof hij zijn tanden had gezet […]