Een ander soort geld

Een ander soort geld

Al meer dan twintig jaar probeert Henk van Arkel het geldsysteem te hervormen tot een systeem dat beter is voor de ecologische en sociale duurzaamheid dan het huidige. In het boek Een @nder soort geld helpt economie, milieu en euro gaat hij daarover in gesprek met econome Helen Toxopeus. Toxopeus is afgestudeerd in Groningen als…

End of content

End of content