Al meer dan twintig jaar probeert Henk van Arkel het geldsysteem te hervormen tot een systeem dat beter is voor de ecologische en sociale duurzaamheid dan het huidige. In het boek Een @nder soort geld helpt economie, milieu en euro gaat hij daarover in gesprek met econome Helen Toxopeus.

Cover Een @nder soort geld
Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel: Een @nder soort geld helpt economie, milieu en euro, STRO i.s.m. Uitg. Jan van Arkel, Utrecht 2014 – 290 blz. www.strohalm.nl

Toxopeus is afgestudeerd in Groningen als econoom. Naar aanleiding van haar eerdere publicaties nodigde Henk van Arkel (directeur van de Social Trade Organisation, STRO) haar uit voor een aantal gesprekken over zijn werk. Van die gesprekken doet Toxopeus verslag in het boek Een @nder soort geld helpt economie, milieu en euro.

Eye-opener
De gesprekken zijn niet alleen voor de lezer een eye-opener. Ook Toxopeus zelf hoort veel nieuws. Van Arkel heeft een volledig andere visie op de economie dan gebruikelijk is op de universiteit. Doordat Toxopeus zich in gesprek met Van Arkel opnieuw als leerling opstelt, krijgt de lezer stap voor stap antwoord op de meest simpele vragen. Van Arkels verhaal en werkwijze worden daardoor steeds plausibeler. Zo ontstaat het bewustzijn van de weg die de mens moet zien uit te stippelen om niet de gevangene te worden van het huidige geldsysteem. Van dat systeem zijn niet alleen de arme, onontwikkelde landen al de dupe. Ook de welvarende landen ondervinden de nadelen ervan steeds meer in crises.

Het wordt de lezer gaandeweg duidelijk dat ons geld steeds meer gecorrumpeerd wordt. Speculanten wisselen elke 22 seconden uit puur winstbejag hun aandelen om en daardoor berust een steeds kleiner percentage van het geld nog op de tegenwaarde van goederen en diensten, waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld. Rente op leningen zou eigenlijk naar nul moeten tenderen, om de werkgelegenheid en de handel voor de middenstand te stimuleren. Als hypotheekhouder betaal je twee- tot driemaal de waarde van je huis aan rente.

Alternatieve geldsystemen
Stichting STRO stelt daar alternatieve, rentevrije geldsystemen voor een duurzame economie tegenover. STRO ontwikkelt en voert projecten uit in Nederland en daarbuiten met een eigen munt voor bedrijven, consumenten en lokale overheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en goedkope leningen te verstrekken. Deze netwerken stimuleren productie voor de eigen regio, creëren werkgelegenheid en versterken de lokale economie ten opzichte van de wereldmarkt.

Toxopeus weet dit complexe onderwerp vlot en helder te verwoorden. Allerlei alternatieve geldsystemen passeren de revue, onder andere die in Honduras, Brazilië, Argentinië en Uruguay waar door STRO met dat andere geld geëxperimenteerd werd en wordt. Het systeem werkt omdat het kleine handelaren, die door de systemen van STRO zonder veel kosten geld kunnen lenen, stimuleert. Dit brengt een sneeuwbaleffect teweeg op het platteland. Een andere manier waarop STRO aan een alternatief geldsysteem werkt, is door het ontwikkelen van softwareprogramma Cyclos. Dat maakt het mogelijk om goederen en diensten zonder rente tussen bedrijven en particulieren door middel van een combinatie van alternatief digitaal geld en een regulier betaalmiddel uit te wisselen.

Actualiteit
Henk van Arkel schetst de actualiteit van het “@ndere soort geld”, dat STRO nu met haar partners in Europa en met steun van de EU neerzet. Dit boek maakt lezers ervan bewust dat ons huidige geldsysteem kan en ook gaat veranderen, mede door de steeds grotere betekenis van onze elektronische snelweg en op grond van al ontwikkelde alternatieve geldsoorten. En van onze eigen mogelijke inbreng daarbij.

Door Henk Hogeboom van Buggenum, Stichting Teilhard de Chardin