Column: Heelheid

Column: Heelheid

Er zijn veel overeenkomsten tussen de waarden en de inspiratie die ik heb meegekregen vanuit mijn katholieke opvoeding, de drijfveren die me hebben gebracht tot mijn uiteindelijke beroepskeuze (huisarts) en mijn politieke overtuiging (de sociaaldemocratie) die me tot actief politicus maakten. Zowel binnen mijn opvoeding, bij mijn werk als arts en in mijn werk als…

End of content

End of content