Schermerhorn en de Woodbrookers

Schermerhorn en de Woodbrookers

In zijn biografie over Schermerhorn besteedt biograaf Herman Langeveld de meeste aandacht aan de oorlogsjaren, het premierschap en de Indonesië-kwestie. Vanuit de achtergrond van de Banning Vereniging haalt Herman Noordegraaf een aspect uit Schermerhorns leven naar voren dat in Langevelds boek slechts terloops aan de orde komt, namelijk diens betrokkenheid bij het werk van de…

Ida Gerhardt, de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers en Tijd en Taak

Ida Gerhardt, de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers en Tijd en Taak

Mieke Koenen schreef een uitvoerig gedocumenteerde en goed leesbare biografie over dichteres Ida Gerhardt, signaleert Herman Noordegraaf. Op 23 juni 1936, in de jaren van economische crisis, publiceerde de werkloze classica Ida Gerhardt haar eerste gedicht in druk en wel in het blad Tijd en Taak. De titel van dit debuutgedicht was ‘Kinderspel’ en het…

End of content

End of content