Saami Akrouh bezocht van 18-20 september het congres van de International League of Religious Socialists (ILRS) in Innsbruck (Oostenrijk). Religieus-socialistische vrienden uit heel Europa kwamen bijeen om te spreken over een rechtvaardige en inclusieve toekomst – wat vaak samenging met het bespreken van de toekomst van de sociaaldemocratie.

Deelnemers aan het ILRS-congres.Foto: Alois Reisenbichler
Deelnemers aan het ILRS-congres. Foto: Alois Reisenbichler

Het centrale thema van het congres was hoe wij zoveel mogelijk minderheden kunnen laten participeren in onze samenleving. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij een ‘inclusieve samenleving’ kunnen creëren? Het thema werd vanuit verschillende perspectieven benaderd: vanuit economisch en sociologisch perspectief, maar ook vanuit praktisch oogpunt. Wat betekent het bijvoorbeeld als mensen worden uitgesloten? Hoe kunnen wij proberen deze mensen alsnog een kans te geven binnen onze samenleving? We hebben daar prachtige voorbeelden van gezien.

Menselijke waardigheid
Allereerst het voorbeeld vanuit economisch perspectief. Ricardo Aguado (hoogleraar aan de Universiteit van Deusto in Bilbao en bestuurslid van de ILRS) gaf een interessante lezing over hoe ‘rendementsdenken’ binnen de overheid uiteindelijk omgezet zal worden in meer ‘waardegericht’ beleid. Aan de hand van trends in de markt gaf hij aan hoe de overheid uiteindelijk beleid zal moeten maken dat meer gericht is op het creëren van toegevoegde waarde in het leven van mensen in plaats van het zogenoemde ‘rendementsdenken’. Menselijke waardigheid moest het overkoepelende principe worden waaraan alle economisch handelen voldoet. Zijn lezing gaf een positieve kijk op de toekomst.

Wat veel indruk op mij heeft gemaakt, is ons bezoek aan een groep Roma’s die aan de rand van het bos wonen in de zelf opgeknapte houten berghut Waldhüttl, ondersteund door vrijwilligers van PaxChristi. Een huis waarin iedereen welkom is, van vluchtelingen tot kinderartsen. Gezamenlijk aten we in een tipi tent en vertelden zij mij over het harde leven op straat. Over hoe zij zich eerst buitengesloten voelen, maar nu dankzij de gastvrijheid van vele inwoners van Innsbruck onderdeel uitmaken van de lokale samenleving. Het was een inspirerende ontmoeting.

Coupé vol vluchtelingen
Op weg terug naar huis viel mij de hoeveelheid vluchtelingen enorm op. In de trein richting München zat ik in een coupé vol met vluchtelingen. Veelal vermoeid, hongerig en de wanhoop nabij,op zoek naar een beter bestaan. Om vervolgens door de politie uit de trein te worden gehaald. Een hartverscheurend verschijnsel dat des te meer laat zien dat sociaaldemocratische principes harder nodig zijn dan ooit.

Over het ILRS-congres

  • Van 18-20 september hield de International League of Religious Socialists (ILRS) haar driejaarlijkse congres in Innsbruck over het thema “A Future of Justice and Inclusion: Combating discrimination, austerity and indifference in a fragmented world”.
  • Na 18 jaar penningmeesterschap nam Johan van Workum afscheid van het bestuur van de ILRS.
    Jochen Geraedts (bestuurslid Banning Vereniging) volgt hem op.
  • Voorzitter Cecilia Dalman Eek werd herkozen als voorzitter van de ILRS voor een termijn van drie jaar.
  • Het congres van de ILRS stelde haar leden voor de volgende standpunten in te nemen over de vluchtelingencrisis:
  1. Vluchtelingen moeten de mogelijkheden krijgen om asiel aan te vragen bij EU-missies of ambassades van lidstaten buiten de EU.
  2. De EU-richtlijn 2001/51/EC moet afgeschaft worden. Deze richtlijn maakt transportbedrijven verantwoordelijk voor het terugbrengen naar het land van herkomst van reizigers zonder de juiste papieren. Deze richtlijn is een belangrijke oorzaak van de mensensmokkel over de Middellandse Zee.
  3. De Dublin-verordening moet onmiddellijk afgeschaft worden.
  4. De EU moet een effectief reddingsprogramma op de Middellandse Zee opstarten.

Door Saami Akrouh, bestuurslid van de Banning Vereniging