De 5 rijkste families in Nederland bezitten samen zo’n 32,5 miljard euro, bijna evenveel als de 3,2 miljoen armste Nederlanders samen. Ook in Nederland worden de armen armer en de rijken rijker, aldus de WRR. Dat hangt vooral samen met inkomensverschillen. Hoog opgeleiden leven zeven jaar langer dan laag opgeleiden.

Van linksboven met de klok mee: Marijke Linthorst, Jeroen Visser, Mariska Heijs en Paul de Beer.
Van linksboven met de klok mee: Marijke Linthorst, Jeroen Visser, Mariska Heijs en Paul de Beer.

Is dat erg? Intuïtief zeggen we van wel. Maar waarom eigenlijk? En als ongelijkheid slecht is, geldt dat dan voor alle soorten ongelijkheid? Zijn er ethische criteria te formuleren op basis waarvan je ongelijkheid beoordeelt? Daarover gaat deze conferentie van de Banning Vereniging, op zaterdag 30 mei van 14.00-16.30 uur in de Rode Hoed.

Sprekers:

  • Marijke Linthorst (Eerste Kamerlid PvdA) over ongelijke toegang tot zorg
  • Jeroen Visser (FNV) over ongelijke beloning van werk
  • Paul de Beer (directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging) over ethische perspectieven op ongelijkheid

Bekendmaking van andere sprekers volgt nog.

Presentatie: Mariska Heijs, vice-voorzitter van de Banning Vereniging en Training and Research Fellow bij Clingendael.

Deelnemers krijgen voorafgaand aan de bijeenkomst een digitale reader met artikelen over ongelijkheid toegestuurd.

Kaartverkoop via de website van de Rode Hoed.

Leden van de Banning Vereniging kunnen zich hier aanmelden.