Hoe moet het nieuwe belastingstelsel eruit zien met het oog op het verminderen van ongelijkheid? Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de belastingherziening, maar voor steun in de Eerste Kamer moet nog onderhandeld worden. Alle reden dus om van gedachten te wisselen over hoe het belastingstelsel ongelijkheid kan verminderen en daar constructieve en vernieuwende voorstellen te doen. Op zondag 22 november organiseert de Banning Vereniging daarom een conferentie met publicist Mirjam de Rijk, hoogleraar Flip de Kam en Kamerlid Ed Groot.

Mirjam de Rijk
Mirjam de Rijk

Sprekers zijn:

  • Mirjam de Rijk, publicist en oud-partijvoorzitter van GroenLinks. Op 19 november verschijnt haar boek 51 Mythes over de economie.
  • Econoom Flip de Kam – honorair hoogleraar Economie van de publieke sector en auteur van het onlangs verschenen boek over verzorgingsstaat en belastingen Het land van beloften.
  • Maaike van Diepen – coördinator van Tax Justice NL en programmamedewerker bij Oikos op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en belastingen.
  • Econoom Aldert Boonen – onderzoeker bij de Burcht, het wetenschappelijk bureau van de FNV; hij schreef mee aan het belastingplan van de FNV.
  • Tweede Kamerlid Ed Groot (PvdA), woordvoerder belastingen en fiscale zaken.

Presentatie: Mariska Heijs, voorzitter werkgroep Banning Conferenties en vice-voorzitter van de Banning Vereniging.

Kaartverkoop via de website van de Rode Hoed.

Leden van de Banning Vereniging kunnen zich hier aanmelden.

Deelnemers aan de conferentie krijgen een digitale reader toegestuurd.