Politieke essaywedstrijd voor mensen t/m 35 jaar

Links én religieus, gaat dat eigenlijk samen?

In de westerse wereld kennen we een scheiding tussen kerk en staat. Maar dit betekent niet dat er ook een scheiding is tussen levensovertuiging en politiek. Is het binnen de linkse beweging mogelijk om politieke inspiratie te vinden in een religie of levensovertuiging?

Zijn linkse waarden als solidariteit en naastenliefde schatplichtig aan religie? Is links misschien zelf een religie? Wat vind je van mensen die hun politieke opvattingen uitdrukkelijk verbinden aan hun religie of levensovertuiging? Wat kunnen linkse partijen leren van religies, levensovertuigingen en hun organisaties? En kan linkse politiek religie ‘defundamentaliseren’?

Toen de PvdA werd opgericht in 1946, zag men geloof als bron van inspiratie, ook van politiek en maatschappelijk handelen. Wat levensbeschouwelijke organisaties deden en vonden, was ook politiek van belang. Als sociaaldemocraat kon je dus prima links én religieus zijn. Hoe zie jij dat anno nu?

Heb jij hier een uitgesproken opvatting over? Schrijf dan uiterlijk 1 januari 2016 naar aanleiding van het bovenstaande een compact en prikkelend essay. Werk toe naar een uitgesproken standpunt dat je onderbouwt met stevige feiten, deugdelijke argumenten en levendige voorbeelden. Stijl, originaliteit en kwaliteit van de argumentatie wegen mee in de beoordeling van de inzendingen.

Prijzen

  • voor de winnaar: € 1.000.
  • voor de genomineerde niet-prijswinnaars: € 250,-

Het winnende essay komt in aanmerking voor publicatie in Socialisme&Democratie (S&D). De genomineerde essays worden gebundeld in een boekje.

Prijsuitreiking

De prijs wordt uitgereikt in februari 2016 in aansluitend aan de bijeenkomst ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de PvdA.

Deelname

Mail je essay (max. 2000 woorden) uiterlijk 1 januari 2016 als word-document naar info@baningvereniging.nl. Vermeld je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en je studierichting of beroep. Inzenders zijn niet ouder dan 35 jaar.

Jury

  • Agnes Jongerius (Europarlementariër voor de PvdA – juryvoorzitter)
  • Menno Hurenkamp (Wiardi Beckman Stichting)
  • Jeroen Muller (bestuurslid Banning Vereniging)
  • Matthijs Nijboer (Woodbrookers Barchem)
  • Paul Teule (winnaar Banningprijs 2014)
  • Naomi Woltring (ambtelijk secretaris Banning Vereniging)

Over de Banningprijs

De Banningprijs is een politieke essayprijs voor mensen t/m 35 jaar. De Banning Vereniging beoogt met de prijs het denken over waarden en democratie te bevorderen.