Banning Lezing 2024 door Frans Timmermans

Op woensdag 21 februari 2024 spreekt GL-PvdA fractievoorzitter Frans Timmermans in de Rode Hoed te Amsterdam de vierde Banning Lezing uit. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, maar de avond is online te volgen via: https://www.youtube.com/watch?v=cy9iLDaEBMQ

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met info@banningvereniging.nl.

Sinds 2018 wordt iedere twee jaar – gelijktijdig met de uitreiking van de Banning Prijs – de Banning Lezing uitgesproken in de Rode Hoed te Amsterdam. Na Lodewijk Asscher (2018), Marjan Minnesma (2020) en Tuur Elzinga (2022) zal ook Timmermans zijn dagelijks werk verbinden met grotere vragen over politiek en samenleving. De lezing is een initiatief van de Banning Vereniging bedoeld om de discussie over waarden, levensovertuiging en sociaaldemocratie een nadere impuls te geven. 

De lezing is vernoemd jaar Willem Banning (1888-1971) en wordt uitgesproken op zijn geboortedag. Volgens Banning ging elk politiek handelen terug op achterliggende waarden en overtuigingen. In de naar hem vernoemde lezing wordt om het jaar een spreker uitgedaagd juist te reflecteren op de vraag wat hen aanzet tot politiek handelen.

Banning bepleitte een niet-materialistisch, humanistisch, vrijzinnig en democratisch socialisme dat een sterke nadruk legt op de cultuur en op bindende normen zoals rechtvaardigheid, gemeenschap, verantwoordelijkheid en solidariteit. Individu en gemeenschap waren voor Banning onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het ‘personalisme’ of personalistisch socialisme dat hij in navolging van Franse sociaal-christelijke denkers omarmde, stond voor de vrije ontplooiing van individuen in solidaire gemeenschappen. Dit personalisme stond volgens Banning haaks op het economisch liberalisme en ‘anarchistische’ individualisme. In ons eigen tijdperk zijn Bannings morele appel, zijn nadruk op cultuur en zijn oproep tot gemeenschapszin meer dan ooit relevant.

Voorafgaand aan de lezing reikt PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim als juryvoorzitter de Banning Prijs 2024 uit. Uitnodiging aan jonge denkers was dit jaar hun eigen perspectief op de veelbesproken vraag naar klimaatrechtvaardigheid in 2000 woorden uiteen te zetten.

Praktische informatie:

Datum:                 21 februari 2024

Tijd:                      19:30 (inloop vanaf 19:00 uur)

Locatie:                de Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

livestream: https://www.youtube.com/watch?v=cy9iLDaEBMQ

Neem voor vragen of meer informatie contact op via info@banningvereniging.nl