Banningvereniging – 2020 – mei

Zonder mensen gaat het niet. Reactie op Lodewijk Asscher

i 11 mei 2020 door

Essays, zo is wel eens opgemerkt, zijn eigenlijk een dikker soort brieven aan vrienden. Ik heb […]