Banningvereniging – 2015 – juli

Ida Gerhardt, de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers en Tijd en Taak

Mieke Koenen schreef een uitvoerig gedocumenteerde en goed leesbare biografie over dichteres Ida Gerhardt, signaleert Herman […]

Een ander soort geld

i 7 juli 2015 door ' tags: , ,

Al meer dan twintig jaar probeert Henk van Arkel het geldsysteem te hervormen tot een systeem […]