Banningvereniging – 2015 – april

De staat seculier, maar de samenleving is dat niet

“The state can best be secular, but society is not.” Het is het beste als de […]

Ekklesia Amsterdam terug in de Rode Hoed

i 15 april 2015 door ' tags: , , ,

In de voorbereiding voor mijn aanstelling als directeur van de Rode Hoed, viel het mij op […]

Basisinkomen in het licht van de sociaaldemocratie en de participatiesamenleving

Het begrip basisinkomen is de afgelopen maanden vaak in het nieuws geweest. Dit kwam door de […]

Conferentie: Is ongelijkheid slecht?

De 5 rijkste families in Nederland bezitten samen zo’n 32,5 miljard euro, bijna evenveel als de […]