De Banningleergang wordt georganiseerd door een curatorium dat jaarlijks het thema van de leergang vaststelt en uitdenkt. Het curatorium bestaat uit:

Herman Noordegraaf
Herman Noordegraaf

Herman Noordegraaf (voorzitter)

Herman Noordegraaf (1951) is bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit (PthU). Verder is hij voorzitter van Trefpunt PvdA en Levensovertuiging en in die hoedanigheid bestuurslid van de Banning Vereniging.


Cees Otto
Cees Otto

Cees Otto
Cees Otto (1943)  is voorzitter van de Kalahari Support Group en de Sint Augustinusstichting (eigenaar landgoed Beukenrode te Doorn). Hij was van 1998 tot 2012 nauw betrokken bij de Vereniging Woodbrookers Barchem, eerst als bestuurslid en later als voorzitter. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer. Verder werkte hij in de verblijfsrecreatie, leidde 4 jaar een San-project in Botswana en sloot zijn loopbaan af als directeur in de jeugdzorg. Tot heden is hij actief voor PUM (Programma Uitzending Managers van BZ).


Ilse Raaijmakers
Ilse Raaijmakers

Ilse Raaijmakers

Ilse Raaijmakers (1984) is als historica gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht in 2014. Ze werkt als beleidsadviseur Tweede Wereldoorlog bij de Arq Psychotrauma Expert Group. Ze is actief bij de PvdA Utrecht, bij de Evangelisch-Lutherse Kerk in Utrecht en bij de werkgroep geschiedenis van de Wiardi Beckman Stichting.


Johan van Workum
Johan van Workum

Johan van Workum

Johan van Workum (1947) is bestuurslid van Stichting Vrijburg. Hij werkte ruim 20 jaar in de dagbladjournalistiek (Parool, Trouw) en 10 jaar bij De Rode Hoed. In die jaren was hij ook ambtelijk secretaris van de vereniging AG der Woodbrookers (de voorloper van de Banning Vereniging). Verder werkte hij voor Cordaid en Oxfam Novib.


Naomi Woltring
Naomi Woltring

Naomi Woltring

Naomi Woltring (1984) is ambtelijk secretaris van de Banning Vereniging en projectleider sociaaldemocratisch decentraliseren bij het Centrum voor Lokaal Bestuur. Eerder werkte ze voor de Wiardi Beckman Stichting en het Humanistisch Verbond.