De Banning Vereniging organiseert verschillende activiteiten:

 • Banningleergang
  De Banningleergang is een jaarlijkse cursus over de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging, gekoppeld aan een actueel thema.
 • Banningprijs
  De Banningprijs is een tweejaarlijkse essayprijs voor mensen tot 35 jaar.
 • Trefpunt PvdA en Levensovertuiging
  Tijdens bijeenkomsten van Trefpunt PvdA en Levensovertuiging wisselen PvdA-leden van gedachten over actuele politieke kwesties vanuit een levensbeschouwelijke optiek.
 • Banning Conferenties
  Tijdens de halfjaarlijkse Banning Conferenties treffen leden en belangstellenden elkaar om vanuit de christelijke geloofstraditie van gedachten te wisselen over politieke theorie, visie en praktijk ten behoeve van de sociaaldemocratie in Nederland.
 • Tijd&Taak
  Tijd&Taak is het ledenblad van de Banning Vereniging. Het blad bevat interviews met politici en wetenschappers, columns en poëzie, verenigingsnieuws en politiek relevant nieuws uit levensbeschouwelijke en religieuze kringen. Het verschijnt twee keer per jaar.
Marieke Grondstra, Ton Heerts en Esther-Mirjam Sent tijdens een bijeenkomst over "de zin van werk".
Marieke Grondstra, Ton Heerts en Esther-Mirjam Sent tijdens een bijeenkomst over “de zin van werk”.