Banningvereniging – zorg

Het resultaat van tien jaar marktwerking

Op 30 mei 2015 sprak oud-Eerste Kamerlid Marijke Linthorst tijdens de Banning Conferentie over ongelijkheid in […]