De staat seculier, maar de samenleving is dat niet

De staat seculier, maar de samenleving is dat niet

“The state can best be secular, but society is not.” Het is het beste als de staat neutraal is en als deze alle groepen en instellingen – algemene, protestantse, katholieke, islamitische enzovoort – gelijk behandelt. Dat is een van de kernpunten in het concept-manifest van de ILRS  (International League of Religious Socialists) dat op het ILRS-congres…

End of content

End of content