Banningvereniging – personalisme

Margreeth de Boer over de actualiteit van Willem Banning

Margreeth de Boer (1939) was minister van VROM en burgemeester van Leeuwarden. Ze is sinds vijftien […]