Basisinkomen in het licht van de sociaaldemocratie en de participatiesamenleving

Basisinkomen in het licht van de sociaaldemocratie en de participatiesamenleving

Het begrip basisinkomen is de afgelopen maanden vaak in het nieuws geweest. Dit kwam door de financiële malaise in de Westerse wereld en de toegenomen ongelijkheid, waar onder andere de Fransman Piketty over schreef. Sociaaldemocraten die een betere verdeling van de financiële middelen nastreven, zouden het basisinkomen als serieuze optie moeten overwegen, aldus Stephano Stoffel….

End of content

End of content