Vanzelfsprekendheden ter discussie

Vanzelfsprekendheden ter discussie

Op 22 september gingen rechtsfilosoof Bas Schotel en Tweede Kamerlid Marit Maij in gesprek over asielbeleid tijdens een bijeenkomst van Trefpunt PvdA en Levensovertuiging. Lees hieronder de inleiding van Bas Schotel. Rechtsfilosoof Bas Schotel stelt twee vanzelfsprekendheden ter discussie die grotendeels bepalend lijken te zijn voor het huidig migratiebeleid en ons denken hierover. Ten eerste,…

Sluitend asielbeleid

Sluitend asielbeleid

Op 22 september gingen rechtsfilosoof Bas Schotel en Tweede Kamerlid Marit Maij in gesprek over asielbeleid tijdens een bijeenkomst van Trefpunt PvdA en Levensovertuiging. Lees hieronder de inleiding van Marit Maij. In het regeerakkoord staat: “Ons immigratiebeleid is restrictief, rechtvaardig en gericht op integratie.” Als PvdA vergeten we soms dat “restrictief en rechtvaardig” ook uit…

End of content

End of content