Er is veel discussie over de rol en positie van religie en levensovertuiging in hedendaags Nederland. Die discussies zijn niet nieuw, in onze geschiedenis wemelt het van de confrontaties, conflicten en controverses over politiek en religie, kerk en samenleving.

Naar die vroegere debatten wordt in de discussie van vandaag echter vrijwel nooit meer verwezen. Wat was eigenlijk de bedoeling achter artikel 23 van de grondwet dat de vrijheid van onderwijs regelt? Waarom is er vrijheid van godsdienst naast de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging?

Op 1 november – Allerheiligen – gaan we op zoek naar de actualiteit van ons religieus verleden. Waarom doen we daar eigenlijk onderzoek naar? Is het religieus verleden nog van waarde in het actuele maatschappelijke debat? Of is het vooral iets voor in het museum?

Met sprekers als socioloog Hans Boutellier, kerkhistoricus George Harinck, theoloog Erik Borgman en juriste Sofie van Bijsterveld. Met ruimte voor debat en de mogelijkheid op eigen gelegenheid voorafgaand aan de middag het museum te bezoeken. Georganiseerd door het Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen, het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme en de Banning Vereniging; in samenwerking met Museum Catharijneconvent.

De bijeenkomst begint om 13.15u (inloop vanaf 12.45u) en eindigt om ongeveer 17.00u. Locatie: Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. Het is mogelijk op eigen gelegenheid in de ochtend al het museum te bezoeken. Het volledig programma volgt zeer binnenkort. Toegang is gratis, aanmelden verplicht., Dat kan via deze link of info@banningvereniging.nl.