De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De sociaaldemocratische visie op de politieke inrichting van de samenleving is gebaseerd op waarden als vrijheid, gelijkheid, solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid. In veel religies en levensovertuigingen worden deze waarden beleden. De Banning Vereniging biedt daarom ruimte voor bezinning op en verdieping van de sociaaldemocratie vanuit verschillende religies en levensovertuigingen. De open dialoog is daarbij de leidende methode.

Willem Banning
Willem Banning

Geschiedenis
De Banning Vereniging komt voort uit de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, een beweging van religieus socialisten waarin onze naamgever, rode dominee dr. Willem Banning, een leidende rol speelde. [Lees meer]

Bestuur
Het bestuur van de Banning Vereniging wordt gevormd door sociaaldemocraten met een uitgesproken belangstelling voor levensovertuiging en religie. Lees meer

ANBI
De Banning Vereniging heeft ANBI-status. Lees meer

De Rode Hoed en Stichting Vrijburg
De Banning Vereniging wordt grotendeels gefinancierd door Stichting Vrijburg en onderhoudt nauwe banden met debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam. [Lees meer]