Elk jaar organiseert de Banning Vereniging de Banningleergang, een serie van vier bijeenkomsten rond een thema. In 2016 was het thema ‘Over de kloof’. De leergang ging over verschil en verbinding. Over de ‘kloven’ die we in onze samenleving waarnemen – verschillen naar achtergrond en opleiding – en mogelijke oplossingen. De leergang vond plaat in Utrecht.

Op 8 april organiseren we, samen met de afdelingen Leeuwarden, Groningen, Assen en het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een leergang op locatie. Een dag waarop we onder leiding van Janny Vlietstra in gesprek gaan over de diepte van het maatschappelijk verschil en de mogelijkheden dat te overbruggen. Samen met Wim de Jong (Radboud Universiteit Nijmegen), Bram Eidhof (Instituut voor Publieke Waarden) en Marinka Mulder (docent maatschappijleer en politica) praten we over onderwijs en burgerschap. Herman Noordegraaf (Protestantse Theologische Universiteit) en Maarten van den Bos (Banning Vereniging) praten ons bij over de geschiedenis én actualiteit van de omgang binnen en buiten de PvdA met religieus verschil in Nederland. De afsluiting is in handen van Erik Borgman, theoloog en hoogleraar in Tilburg.

U kunt zich opgeven via onderstaand formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke Orth (info@bureauwerkelijk.nl/ 06-38020801 of Maarten van den Bos (mvandenbos@banningvereniging.nl/06-24204751). Voor deelname dag vragen wij een bescheiden bijdrage van 15 euro voor de lunch. Een uitgebreid programma met een korte introductie per spreker wordt u een week voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail toegestuurd. In dat bericht zullen wij ook aangeven hoe de bijdrage voor de lunch betaald kan worden.