In 2017 organiseert de Banning Vereniging in samenwerking met de Rode Hoed drie conferenties over de stand van de democratie. Hoe goed werkt ons systeem van stemmen en kiezen eigenlijk nog? Voelt eenieder zich vertegenwoordigd of niet? Is populisme eigenlijk nieuw? En democratisch? Dit type vragen werken we uit op drie niveaus: nationaal, lokaal, internationaal. Zijn de landelijke verkiezingen van 15 maart aanstaande nog meer dan een politieke wedstrijd. Gaat het nog echt om een strijd over botsende ideeën, of zijn verkiezingen dat nooit geweest? En is de gemeentelijke democratie eigenlijk berekend op al die nieuwe taken die de gemeenten gekregen hebben op het gebied van wonen, welzijn en werk? En hoe worden wij in Brussel eigenlijk vertegenwoordigd? En wie is ‘wij’ in dit verband eigenlijk?

De bijeenkomsten verlopen volgens een vast stramien. Er zijn korte inleidingen van deskundige sprekers. Onder leiding van gespreksleider Tanja Jadnanansing is er vervolgens ruimte voor vragen en discussie. Tussen de sprekers onderling én met de zaal. Aan het einde van de avond vragen we een betrokken politicus (m/v) de resultaten, de centrale vragen en inzichten van de avond samen te vatten en de vraag te beantwoorden wat er concreet zou kunnen en moeten gebeuren. Zo verbinden we verdieping aan actie, inzicht aan uitzicht.

De eerste conferentie vindt plaats op maandag 27 februari aanstaande, van 19.00 tot 21.00 in de Oosterhuiszaal van de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam. Sprekers zijn historicus Koen Vossen, politicologe Sarah de Lange en historici Bart Verheijen en Pol van de Wiel. De avond wordt afgesloten door minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk.

U bent van harte uitgenodigd de conferentie bij te wonen. Toegang is gratis voor leden van de vereniging en abonnees van de nieuwsbrief. Bovendien wordt u van harte uitgenodigd een introducee mee te nemen. Opgeven kan hieronder. Nog geen lid, maar wel belangstelling? U kunt zich hier opgeven, of een kaartje kopen via de Rode Hoed.