De actualiteit van het religieus verleden

 • Locatie:
  Vergadercentrum Domstad
 • Begin:
  1 november 2019, 15:00
 • Einde:
  1 november 2019, 21:00
 • Adres:
  Koningsbergerstraat 9
  Utrecht

Er is veel discussie over de rol en positie van religie en levensovertuiging in hedendaags Nederland. Die discussies zijn niet nieuw, in onze religieuze geschiedenis wemelt het van de debatten, conflicten en controverses over vraagstukken rond politiek en religie, kerk en samenleving, wie erbij hoort en wie niet. Naar die vroegere debatten wordt in de publieke en politieke discussie van vandaag echter weinig verwezen. Daarom stelt de Banning Vereniging in samenwerking met verschillende partners op 1 november aanstaande de vraag aan de orde wat nu precies de actualiteit is van ons religieus verleden. Waarom bewaren we tal van archieven, gebouwen en voorwerpen? Waarom bestuderen we die en schrijven we erover? Wat is de maatschappelijke en politieke impact van historisch onderzoek? En, wellicht de meest wezenlijke vraag, hoe nieuw zijn de conflicten van vandaag en welke waarde hebben de oplossingen van vroeger?

Het belooft een mooie middag te worden. Het programma zal (onder voorbehoud) beginnen om 15.00. Om 21.00 sluiten we af met een borrel, voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. Van deelnemers vragen we een bescheiden bijdrage van 20 euro. Aan het programma wordt nog gewerkt, maar alvast aanmelden is wel al mogelijk via deze link.