Banningvereniging – 2014 – november

Margreeth de Boer over de actualiteit van Willem Banning

Margreeth de Boer (1939) was minister van VROM en burgemeester van Leeuwarden. Ze is sinds vijftien […]

Zorgen over de zorg

Niemand zal het zijn ontgaan dat op 1 januari 2015 een nieuwe tijd ingaat. Een tijd […]