Tijd&Taak

Het logo van Tijd&Taak in 2014.

Het logo van Tijd&Taak in 2014.

Tijd&Taak is het ledenblad van de Banning Vereniging. Het blad bevat interviews met politici en wetenschappers, columns en poëzie. Daarnaast bevat het blad verenigingsnieuws en nieuws uit levensbeschouwelijke en religieuze kringen dat relevant is voor de sociaaldemocratische beweging. Het verschijnt twee keer per jaar. De redactie wordt gevormd door Maarten van den Bos, Evelien Polter en Jan Seeleman.

Tijd&Taak ontvangen
Als u Tijd&Taak wilt ontvangen, zijn er vier mogelijkheden:

  1. u neemt een abonnement (€ 10 per jaar);
  2. u wordt donateur van de Banning Vereniging (minimaal € 10);
  3. u wordt lid van de BanningVereniging (€ 40 per jaar; minima en studenten € 15);
  4. u kunt uiteraard ook eerst een (gratis) proefnummer aanvragen.

Klik hier om u aan te melden voor Tijd&Taak.

Geschiedenis van Tijd&Taak
Tijd&Taak bestaat als sinds 1932. Lees meer over de geschiedenis van Tijd&Taak.