Banning Conferenties

Banning Conferenties zijn bijeenkomsten over een actueel thema, met als doel bezinning op en verdieping van (politieke) theorie, visie en praktijk ten behoeve van de sociaaldemocratie in Nederland. De Banning Conferenties hebben elk jaar een ander thema. Voor 2017 is dat: Democratisch Nederland?

Marleen Barth interviewt een bezoeker tijdens een bijeenkomst van de Banning Vereniging.

Marleen Barth interviewt een bezoeker tijdens een bijeenkomst van de Banning Vereniging. Foto: John Prins

2015: Ongelijkheid
De eerste Banning Conferentie van 2015 vond plaats op zaterdag 30 mei en had als thema “Is ongelijkheid slecht?”. De bijeenkomst vond plaats in de Rode Hoed in Amsterdam. De tweede Banning Conferentie van 2015 vond plaats in het najaar en ging over de manier waarop een belastingherziening ongelijkheid kan verminderen.

2016: Rode Dominees
De conferentie van 2016 ging over de geschiedenis van de Rode Dominees en de Doorbraakbeweging én over de actualiteitswaarde van deze geschiedenis. Een verslag van de bijeenkomst op 11 mei 2016 is hier te vinden.

2017: Democratisch Nederland
In 2017 gaan de conferenties iets van karakter veranderen. Nog meer dan voorheen gaan we een specifiek thema echt uitwerken. Voor 2017 gaat het om de stand van de democratie. Hoe goed werkt ons systeem van stemmen en kiezen eigenlijk nog? Voelt eenieder zich vertegenwoordig of niet? En is onze democratie nog voldoende waarborg voor goed bestuur? Op 27 februari, 7 juni en 16 oktober praten we hierover door. Meer informatie over de bijeenkomsten van 2017 is hier te vinden.

Werkgroep
De Banning Conferenties worden uitgedacht door de werkgroep Banning Conferenties onder voorzitterschap van Mariska Heijs. De werkgroep Banning Conferenties is de voormalige Banning Werkgemeenschap voor de PvdA, voorheen de Protestantse Werkgemeenschap voor de PvdA. De werkgroep wil bijdragen aan het debat over de verbinding tussen religie, levensbeschouwing en sociaaldemocratische politiek. Ze streeft er naar de resultaten hiervan zo breed mogelijk te verspreiden, allereerst onder leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders van de PvdA en andere progressieve partijen. Leden van de werkgroep zijn: Mariska Heijs (voorzitter), Veronica de Lange, Herman Noordegraaf, Nico Schrijver, Nico Schulte Nordholt, Leo Steinhauzer en Johan van Workum.

Meedoen
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de werkgroep. Zij kunnen contact opnemen met de secretaris van de Banning Vereniging.