Bestuur

Het bestuur van de Banning Vereniging wordt gevormd door sociaaldemocraten met een uitgesproken belangstelling voor levensovertuiging en religie:

Koen Holtzapffel (voorzitter)

Koen_kleinKoen Holtzapffel (1961) is remonstrants predikant in Rotterdam en voorzitter van het remonstrants convent van predikanten. Eerder was hij werkzaam bij de Haagse hervormde gemeente en actief in de Leidse PvdA. Hij is gepromoveerd in de geesteswetenschappen op het onderwerp toekomstverwachting bij een aantal vrijzinnig protestantse theologen. ‘Als je overtuigd bent van de relevantie van de verbinding van sociaal democratie met dieper liggende waarden, met levensovertuiging en religie, sluit je dan aan bij een Vereniging die zich juist op dat punt in wil zetten!’


Khalil Aitblal (algemeen bestuurslid)

Khalil Aitblal

Khalil Aitblal

Khalil Aitblal (1978) is sinds 2015 bestuurslid van de Banning Vereniging. Tussen 2006 en 2011 was hij woordvoerder voor de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken (UMMAO) en betrokken bij de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam (RLRA). Als zelfstandig ondernemer adviseert hij momenteel diverse organisaties op het snijvlak zingeving en samenleving, evenementen organisatie en publieksdiplomatie.


Saami Akrouh (algemeen bestuurslid)

Saami Akrouh

Saami Akrouh

Saami Akrouh (1991) is sinds 2015 bestuurslid van de Banning Vereniging. Hij studeert strafrecht en werkt als juridisch adviseur bij een advocatenkantoor. Daarnaast is hij sinds 2010 gemeenteraadslid voor de PvdA in Hilversum.


Jochen Geraedts (algemeen bestuurslid)

Jochen_klein

Jochen Geraedts

Jochen Geraedts (1972) is sinds 2009 lid van het bestuur van de Banning Vereniging. Hij is theoloog en werkzaam als adviseur op het gebied van behoud en herontwikkeling van religieus en cultureel erfgoed en bij het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Verder is hij voorzitter van de International Foundation for Sustainability and Religious Heritage en lid van het Gewestbestuur in Utrecht voor de PvdA.


Maarten de Groot (penningmeester)

Maarten de Groot

Maarten de Groot

Maarten de Groot (1943) is al decennia lid van de Banning Vereniging en haar voorlopers. Hij nam ook enige jaren deel aan de besprekingen van de Protestantse Werkgemeenschap van de PvdA (later “Banning Werkgemeenschap”). Hij is actief in de Partij van de Arbeid (werkgroep PvdA Duurzaam en werkgroep Europa) en (als protestant) in de RK-kerk in zijn woonplaats Voorburg. Ethische principes moeten zijns inziens een grotere rol spelen bij de vaststelling van de politieke doelstellingen van de PvdA dan tegenwoordig gebruikelijk is. Hij hoopt dat de Banning Vereniging daar een bijdrage aan kan leveren.


Mariska Heijs (vice-voorzitter)

Mariska Heijs

Mariska Heijs

Mariska Heijs (1977) is sinds januari 2009 bestuurslid en sinds 2014 vice-voorzitter van de Banning Vereniging. Ze zit de werkgroep voor die halfjaarlijkse conferenties van de Banning Vereniging organiseert. Momenteel werkt zij bij de PvdA-eurodelegatie in het Europees Parlement in Brussel. Voorheen was zij werkzaam bij Instituut Clingendael en het COA en als freelancer adviseert zij organisaties over hun kansen op subsidies. Als vrijwilliger was zij actief betrokken bij Amnesty International en De Derde Kamer. Zij studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen en Quebec, Canada.


Jeroen Muller (algemeen bestuurslid)

Jeroen Muller

Jeroen Muller

Jeroen Muller (1971) is sinds januari 2009 bestuurslid van de Banning Vereniging. Jeroen werkt als kwaliteitsmanager bij het internationale exameninstituut EXIN en studeerde Medische Biologie in Utrecht. Hij heeft verschillende functies binnen de PvdA vervuld, zoals afdelings- en gewestbestuurder en congresafgevaardigde. Jeroen is geïnteresseerd in het snijvlak van politiek en de onderliggende morele keuzes.


Herman Noordegraaf (voorzitter curatorium Banning Leergang)

Herman Noordegraaf

Herman Noordegraaf

Herman Noordegraaf (1951) is bestuurslid van de Banning Vereniging, voorzitter van het Trefpunt van PvdA en Levensovertuiging en voorzitter van het curatorium van de Banningleergang. Hij is bijzonder hoogleraar/universitair docent voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.


Jan Seeleman (algemeen bestuurslid)

Jan Seeleman

Jan Seeleman

Jan Seeleman (1947) is sinds 2011 bestuurslid van de Banning Vereniging. Hij was predikant voor de hervormde kerk van 1976 tot 2010 in Brouwershaven, Lent, Hardenberg en Rozenberg. Hij studeerde politicologie in Amsterdam en theologie in Utrecht en Nijmegen. Hij is voor derde keer op een rij pastoresschaakkampioen van Nederland.


Maarten van den Bos (Ambtelijk Secretaris)

Maarten van den Bos is ambtelijk secretaris van de Banning Vereniging en uit dien hoofde secretaris-penningmeester van het netwerk.

Maarten van den Bos

Maarten van den Bos (1984) is sinds juli 2016 ambtelijk secretaris van de Banning Vereniging. Daarnaast is hij raadslid voor de PvdA in Lingewaard. Voorheen werkte hij als historicus aan de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Hij schreef onder meer over de recente geschiedenis van het Nederlands katholicisme en over de katholieke vredesbeweging Pax Christi.