Naar een Europa van mensen

i 3 oktober 2018 door

Europa zat in de zaal tijdens het congres van de Internationale Liga van Religieus Socialisten dat de Banning Vereniging op 27, 28 en 29 september organiseerde in Utrecht. Met sociaaldemocraten uit Zweden, Finland, Noorwegen, Duitsland, Spanje en Nederland bespraken we de toekomst van de Europese politiek. Het ging over sociaaldemocratie, over migratie, over klimaat, over waarden en over de vraag waarom we het toch zo ingewikkeld vinden om over een sociaal Europa te praten. Is het omdat voor een sociaal Europa, een Europa dat werknemers beschermt en sociale zekerheid versterkt eigenlijk een sterker Europa nodig is?

Meer Europa, een sterker Europa met meer macht, heeft geen goede pers. Toch is dat wat we nodig hebben. Een Europa dat werkt voor mensen, dat bescherming en zekerheid biedt in een steeds ingewikkelder wereld. Een Europa dat niet alleen sociale rechten opschrijft in een handvest, maar deze ook daadwerkelijk afdwingt. En het kan, zo leerden Frank Vandenbroucke, Klara Boonstra en Paul Tang ons. Een Europa dat meer is dan een vast lijstje van waarden die iedereen moet delen. Een Europa waar ruimte is voor verscheidenheid, waar diversiteit, vrijheid en verbondenheid een nieuwe alliantie aangaan. Een Europa waar we werken aan een nieuw verhaal over grenzen. Over wie hier kan zijn en wie niet. Waar openheid en medemenselijkheid net zo goed onderdeel van het debat kunnen zijn als de gedachte dat alle grenzen dicht moeten. Want waarom worden stemmen die de grenzen willen sluiten en muren willen bouwen beschouwd als legitiem onderdeel van het debat, terwijl zij die pleiten voor een nieuw, menswaardig en open systeem worden weggelachen? Een Europa bovendien dat zorgt voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst.

Dat Europa staan we voor, in Nederland en elders. De internationaal religieus-socialistische beweging pleit voor een nieuw verhaal over Europa. Over samenwerking en vergroening, over solidariteit en inclusie, over openheid naar de wereld. Over een Europa van en voor mensen. Over dat Europa ging de verklaring die de ILRS aan het einde van het congres vaststelde. Over dat Europa praten we de komende maanden, richting de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019, graag met u door.

Fotografie: Paul te Stroete

Banning leergang 2018: is dit de politiek die we willen?

i 2 juli 2018 door

Politiek gaat over de vraag wie wat krijgt, waarom en hoe. Althans, zo definieerde de befaamde politicoloog Harold Lasswell politiek in een boektitel uit 1936. Maar wie vandaag de dag naar de politiek in Nederland kijkt vraagt zich wel eens af waar politiek tegenwoordig eigenlijk precies over gaat. We zijn een dolend land geworden, schreef Bram Peper in 2003. Nu, vijftien jaar later, lijkt die uitspraak nog weinig aan actualiteitswaarde te hebben ingeboet. In de Banning leergang 2018 gaan we gezamenlijk op zoek naar de stand van zaken in de Nederlandse politiek. En stellen we de vraag of dit nu de politiek is die we willen en denken we na over alternatieven.

Dat doen we samen met interessante sprekers in vier avonden in oktober en november. De avonden hebben plaats in het centrum van Utrecht, op loopafstand van het centraal station. We beginnen om 18.00u met een eenvoudige broodmaaltijd. De avonden duren tot (ongeveer) 21.00u. Aanmelden kan via deze link. Deelname aan de leergang kost 75 euro (25 euro voor studenten en minima). De leergang is erkend als officieel onderdeel van het scholingsaanbod van de Partij van de Arbeid, maar staat open voor iedereen. Ter voorbereiding op de avonden worden steeds een of twee teksten toegezonden.

Programma

Woensdag 10 oktober: hoe staan we ervoor? Een historisch perspectief op politiek in Nederland
Spreker: prof. Remieg Aerts, biograaf van Thorbecke en auteur van onder meer Het aanzien van de politiek. Geschiedenis van een functionele fictie.

In de openingsbijeenkomst van de Banning Leergang 2018 bezien we de stand van de Nederlandse politiek in historisch perspectief. Want klagen over de stand van de politiek, zo heeft Aerts in zijn boek Het aanzien van de politiek laten zien, is van alle tijden. Dus waar hebben we het over? Op die vraag zoeken we een antwoord.

Woensdag 7 november: de vlam in de pan? Over nieuws, discussie, hype en waarheid
Spreker: Mohammed Ajouaou, islamoloog en auteur van Wie is moslim? Geloof en secularisatie onder westerse moslims.

De tweede bijeenkomst staat in het teken van de politieke hype en de omgang met waarheid in het hedendaagse politieke debat. We kiezen een voorbeeld: recente rapporten over het geloofsleven van Nederlandse moslims. Een paar citaten waren voldoende voor een relletje. Maar wat is nu echt de stand van zaken? En hoe en waarom ontstaat zo’n hype eigenlijk?

Woensdag 14 november: partij of beweging? De rol, functie en toekomst van de politieke partij.
Spreker: Sarah de Lange, politicologe, Den Uyl-hoogleraar aan de UvA en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

De derde bijeenkomst gaat over de politieke partij. Dat was ooit de vaste schakel tussen straat en staat, tussen inwoner en politiek. Nu echter lijken partijen die rol steeds moeizamer te kunnen vervullen, wat zijn het eigenlijk nog meer dan veredelde kiesverenigingen? Ondertussen is het zoeken naar nieuwe vormen, wie wil er geen beweging worden? Is dat een oplossing, beleven we het einde van de politieke partij en hoe erg zou dat zijn?

Maandag 19 november: romantiek en realisme in de de politiek. Interview met Diederik Samsom
Gast: Diederik Samsom, voormalig leider Partij van de Arbeid
NB: deze avond is eveneens toegankelijk voor belangstellenden, meer informatie is hier te vinden. Locatie: Zaalverhuur7, Boothstraat 7, Utrecht. Aanvang: 19.30.

De laatste bijeenkomst gaat over de politieke praktijk, in de vorm van een gesprek met de man die de afgelopen jaren als geen ander heeft geprobeerd de Nederlandse politiek te veranderen. Ergernis met de politiek van ‘de nulties’ bracht hem tot het leiderschap van de PvdA. Met zijn eerlijke verhaal won hij de verkiezingen van 2012, maar het hierop gevormde kabinet bleek weinig populair en kort voor de desastreuze verkiezingen van 2017 kozen de leden van de PvdA een andere leider. Hoe kijkt hij terug op de Nederlandse politiek, is hij optimistisch over de toekomst? En hoe is een verdeelde politiek waarin identiteit soms belangrijker lijkt dan ideeën in staat de grote vraagstukken van onze tijd aan te pakken?

Aanmelden voor de Banning Leergang kan via deze link. Wacht niet te lang, want vol is echt vol. Deelname kost 75 euro (25 euro voor minima en studenten). Dat is inclusief broodmaaltijd aan het begin van de vier bijeenkomsten. Locatie: Café Seven, Mariaplaats 7, Utrecht. Vragen? Neem contact op met Maarten van den Bos via info@banningvereniging.nl.

Naar een sociaal Europa. Avond met Frank Vandenbroucke, Paul Tang en Klara Boonstra

i 5 juni 2018 door

Op donderdagavond 27 september organiseren de Banning Vereniging, de Internationale Liga van Religieus Socialisten en het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een Engelstalige publieksbijeenkomst over een sociaal Europa na de economische crisis als opening van het internationale ILRS congres dit jaar in Utrecht. Met bijdragen van Frank Vandenbroucke, Paul Tang en Klara Boonstra. Inloop vanaf 19.00u, locatie: Zaalverhuur7, Boothstraat 7, Utrecht. Aanmelden kan via deze link.

Europa heeft geen al te beste papieren. Althans, zo lijkt het. Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders betrekkelijk positief zijn over Europa, maar die mensen zitten blijkbaar niet in de politiek. Want onverdeeld enthousiasme lijkt alles wat we zo graag samenvatten in het begrip Europa al lang niet meer op te roepen.

Dat lijkt noch geheel terecht, noch geheel onterecht. Weinigen lijken echt zonder Europa te willen, voor een uittreden van Nederland uit de Europese unie is geen draagvlak en de Britten lijken vooral spijt te hebben van hun keuze. Maar tegelijkertijd dringt de vraag zich op wat we eigenlijk voor profijt hebben van Europa. In hoeverre is Europa in staat om ons de zekerheid te bieden die we nodig hebben in een wereld die met de dag ingewikkelder lijkt te worden? En kan en mag Europa meer zijn dan een samenwerking van landen waar we min of meer profijt van hebben? En is Europa in staat de grote vragen van deze tijd – ongelijkheid, migratie, klimaatverandering – het hoofd te bieden zonder de waarden waarop zij ooit gegrondvest werd uit het oog te verliezen?

Het zijn vragen die centraal staan tijdens het congres van de Internationale Liga van Europees Socialisten dat van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 september 2018 plaatsvind in Utrecht. Dit congres openen we met een publieksbijeenkomst waarin we de mogelijkheden willen verkennen van een sociaal Europa na de economische crisis. In hoeverre is Europa in staat haar inwoners bescherming en bestaanszekerheid te bieden in een globaliserende wereld? Wat is er nodig om verder te bouwen aan een eerlijke Europese arbeidsmarkt? En hoe zetten we de macht van Europa in om af te dwingen dat niet allen burgers en kleine bedrijven maar ook multinationals gewoon belasting betalen?

De avond wordt geopend met een lezing van Frank Vandenbroucke. Vandenbroucke is na een lange loopbaan in de Belgische politiek als onder meer Minister van Onderwijs en vice-premier nu hoogleraar aan de universiteiten van Amsterdam en Antwerpen. Paul Tang, delegatieleider voor de PvdA in het Europees parlement, en Klara Boonstra, hoogleraar internationaal arbeidsrecht en directeur van de Wiardi Beckman Stichting, zullen op zijn lezing reageren. Vervolgens is er ruimte voor onderling gesprek en kan er onder het genot van een drankje nagepraat worden met partijgenoten uit heel Europa. De voertaal van de bijeenkomst is Engels. Toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst want vol is echt vol.

NAOMI LEEST: DE CONSEQUENTIES

i 5 juni 2018 door

Hoe lang geleden is het dat je een boek na het uitlezen direct herlas? Wie mij de vraag een paar weken geleden had gesteld, had ik geantwoord: lang geleden, een kinderboek. Maar toen las ik De consequenties van Niña Weijers. En nog een keer.

Wat een boek. Het is in 2014 verschenen, maar verdient alsnog een recensie in T&T. De plot in het kort: de dertigjarige kunstenares Minnie Panis maakt ‘zelfportretten in negatief’, die op het eerste oog heel veel, maar uiteindelijk heel weinig van haar laten zien. Het zijn oefeningen in onthechting die intimiteit bevragen. Kun je iemand kennen? En wat ken je dan eigenlijk? Weijers geeft Panis een geloofwaardig oeuvre op het snijvlak van fotografie en performance dat aansluit bij kunstenaars als Marina Abramović en Bas Jan Adler. Als Minnies verhouding met een fotograaf een nieuwe fase ingaat en ze een mysterieuze brief van een arts ontvangt, begint alles te schuiven. Ze is succesvol, maar lijkt de grip te verliezen op haar kunst en haar leven.

Weijers schreef een gelaagd, intelligent en humoristisch boek. Ze heeft een scherp oog voor intermenselijke verhoudingen en weet man-vrouw verschillen treffend weer te geven. ‘[Hij] greep de kennis bij zijn schouder. Er volgde een uitwisseling van schouderklappen over en weer, een intrigerende omgangsvorm die voorbehouden was aan mannen onder elkaar en in heldere contouren de hele evolutie van aap naar mens blootlegde.’ Nog een voorbeeld: ‘De naïviteit die ze veinsde was een pleziertje dat ze zichzelf vaker gunde wanneer mensen – mannen – fulmineerden tegen de wereld alsof ze de eerste mensen in de geschiedenis waren die zich ergens over opwonden.’

Levensbeschouwelijk heeft het boek veel te bieden. Misschien is het mijn eigen preoccupatie, maar ik lees het boek ook als een commentaar op de zalvende levenskunstfilosofie, de veelvuldig op snippers oosterse filosofie gegrondveste maar eigenlijk eerder calvinistisch aandoende verplichting om je leven zo goed en vol mogelijk te leiden want ‘je leeft maar een keer’. Aan de hand van de mythe van Sisyphus beschrijft Weijers hoe werken aan iets wat er voor jou toe doet, naast seks, de enige manier is om iets van zingeving en vrijheid te ervaren. ‘Ze was uitgeput en tegelijk op een radicale manier in leven. […] [E]en gelukzalig moment lang balanceerde ze met haar steen op het topje van de berg.’

Wijers lijkt de boodschap van tao, Maya’s en existentialisme op een hoop te vegen. Gecombineerd met de verlossende rol van de mysterieuze arts John Johnstone doet dat wat magisch-realistisch aan – ik moest althans meerdere malen denken aan Hubert Lampo’s De komst van Joachim Stiller. Hoe serieus Weijers de tao en de filosofie van de Maya’s neemt, kan ik aan het eind van het boek moeilijk inschatten.

Een ding is duidelijk: de totale vrijheid die we zoeken bestaat niet. Mensen gaan hooguit met vakantie.

Naomi Woltring vertelt elk half jaar in Tijd en Taak over een boek dat haar is bijgebleven.

IS HET KABINET ER VOORAL VOOR DE BASISSCHOOLLERAAR OF VOOR DE BONUSBANKIER?

i 1 juni 2018 door

Tijdens politieke cafés van de afdeling Amsterdam sprak Thomas von der Dunk de afgelopen jaren een column uit. Deze gesproken bijdragen en zijn stukjes op zondag op de website van de Volkskrant verrassen door hun originele invalshoeken. In één van de columns, vlak voor de landelijke verkiezingen in 2017, sprak hij zich uit tegen het opnieuw regeren met de VVD. Wanneer de PvdA dat wel zou doen, dan zou hij zijn lidmaatschap opzeggen. Nieuwsgierig naar het waarom van deze uitspraak interviewde ik hem.

Ben je nog lid van de PvdA?
Ik ben nog lid, een beetje slapend. Er is iets in mij kapot gegaan in 2014-2015. Dat kwam door een aantal besluiten van het kabinet Rutte II die ik totaal onverdedigbaar vond. Het ging mij om de afbraak van de rechtsbijstand, waardoor de gewone burger of middenstander de gang naar de rechter kan vergeten. Onbegrijpelijk vond ik de voordeurdelerskorting die bijstandsgerechtigden kregen opgelegd als ze hun ouders in huis haalden. Ook het verminderen van de subsidies aan de sociale werkplaatsen stuitte me tegen de borst. Het aan banden leggen van de vrije artsenkeuze was voor mij onacceptabel. Tenslotte vond ik wat Dijsselbloem deed in de EU als het ging om Griekenland buiten proporties. Het volledig kiezen voor de strakke monetaire lijn in de EU ging recht tegen sociaaldemocratisch uitgangspunten in. Wat me het meeste raakte was een uitspraak van Samsom, die na de Statenverkiezingen zei dat de uitslag er niet toe deed, het regeringsbeleid werd ondanks die uitslag voortgezet. Asscher zag dat er een probleem lag, Samsom was alleen maar bezig om ‘het land te redden’. Asscher heeft wel getracht sociaaldemocratisch beleid te voeren door bijvoorbeeld het vaster maken van flexbanen. Hij was er minder op uit om aardig gevonden te worden door de coalitiepartner, meer bereid om ergens voor te knokken. Terwijl Samsom teveel dacht aan de harmonie binnen het kabinet.

In één van je columns stel je dat door de ondergang van het communisme de markt heilig is verklaard. Hoe zie je dat?
Het was de heilzame angst voor het communisme die de economische toplaag tot sociaal fatsoen dwong en zo na 1917 de opbouw van een beschaafde samenleving mogelijk heeft gemaakt. Het was de angst voor de revolutie die aan sociaaldemocraten de mogelijkheid gaf om de macht van het kapitaal te temmen. Met de ondergang van de Sovjet-Unie is die angst verdwenen en is het onbeschaamde egoïsme van de miljonairskaste weer terug. Dit is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van de heiligverklaring van de markt waarmee willens en wetens de staat is afgebroken. De financiële sector dicteert de politiek en de politiek zelf gaat nergens meer over. De vrije markt heeft voor maatschappelijke fragmentering gezorgd, waarbij de kiezers als individuele consumenten met de schijnkeuze tussen tien merken wasmiddelen zijn opgezadeld. Burgers hebben collectief niets meer over de inrichting van hun eigen samenleving te zeggen. Doordat de sociaaldemocraten te lang in het neoliberale waandenken zijn meegegaan, vertaalt de electorale woede bij de minder welvarende kiezers zich nu in de groei van extreem-rechts.

Wat is er de laatste dertig jaar veranderd voor werknemers?
Mensen hebben vaak niet meer één beroep, één rol en één opdrachtgever. Daardoor kan er belangenverstrengeling, corruptie en vriendjespolitiek ontstaan. Iemand als vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner heeft altijd in loondienst gewerkt, met een volle baan, waar er geen mogelijkheden voor bij verdiensten waren. Voor hem was het makkelijk om integer te zijn. Ik ben zelf zzp-er en ik sta zelf wel eens voor de vraag of mijn onafhankelijkheid in het geding is bij een opdracht van bijvoorbeeld een Ministerie. De verleiding van het goed geld verdienen is groot. Intussen worden maatschappelijke problemen, van welke aard dan ook, steeds persoonlijk gemaakt. Dat is ook typisch wat Rutte doet. Je moet je maar invechten, het ligt allemaal aan je eigen inzet. Terwijl duidelijk is aangetoond dat bij onderzoek naar de praktijken van de uitzendbureaus bijna de helft van die bureaus wilde meewerken aan het weren van mensen met een migratieachtergrond.

Wat is er bij de overheid veranderd?
Bij overheidsinstellingen is de markt centraal komen te staan, het gaat daar om de centen. Naar buiten toe met opgeblazen reclametaal van wij zijn de besten, excellent en super. Gewoon goed is niet meer voldoende. Intern mag er niemand buiten de pot pissen want dat schaadt het merk. Dat zie je bij scholen, ziekenhuizen en het leger. Kritiek van onder dringt niet door naar boven omdat er tussenlagen zijn die die kritiek dempen. De bestuurders praten niet open over de bedrijfsvoering. Het hogere management komt niet voort uit de scholen of universiteiten zelf, het zijn geen praktijkmensen. Zij kunnen de kwaliteit niet beoordelen omdat ze daar geen verstand van hebben. Bij hen gaat het om de kwantiteit. Een voorbeeld daarvan is Pieter Duisenberg die, van VVD Kamerlid zonder enige wetenschappelijke prestatie, voorzitter werd van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Dat soort bestuurders functioneert als een echoput voor het Haagse kwantiteitsdenken.

Hoe zie je de politieke toekomst?
Ik denk dat het vertrek van de Britten uit de EU een zege kan zijn. Ik verwacht een verandering van de eenzijdige vrije handel en een aanpak van de belastingparadijzen. De kloof tussen de Angelsaksische wereld, waar Nederland vanouds als voorbeeld naar kijkt, en het Europese continent wordt steeds groter. De droom van de neoliberale Brexiteers die nu de toon zetten in Groot-Brittannië staat daar haaks op: die behelst de omvorming van hun eiland tot een soort fiscale vrijbuitersstaat voor de Europese kust die, dankzij forse belastingverlaging voor rijken en bedrijven, ervoor moet zorgen dat Britannia rules the waves again. De prijs zullen zij betalen die, van de daarmee verder afgebroken, collectieve voorzieningen afhankelijk zijn.
Engeland heeft eigenlijk alleen nog maar een sterke financiële sector. Onder Margaret Thatcher is men overgegaan op de dienstverlening. De maakindustrie is in Groot-Brittannië helemaal verdwenen in tegenstelling tot die in Duitsland. Dat land ziet zichzelf als een industrienatie, de vrije markt is daar minder sterk. Het kent een sterke maakindustrie van nuttige spullen, of het nu auto’s zijn of wasmachines. Die maakindustrie is nog steeds de kracht van de Duitsers. Zij zijn veel meer een egalitair, burgerlijk land dan het nog half-feodale Engeland.

Wat dreigt, is dat ook andere landen zich door fiscale concurrentie tot een verdere sociale race to the bottom genoodzaakt zien, iets waarop de Haagse coalitie met de verlaging van de vennootschapsbelasting alvast een voorschot neemt. Het is die onzekerheid aan de onderkant die het populisme electoraal voedt. Het wordt de morele hamvraag voor de nieuwe coalitie, die verder reikt dan de Nachtwacht en het Wilhelmus: is zij er straks meer voor de basisschoolleraar of vooral voor de bonusbankier?

Thomas H. von der Dunk (1961) is cultuurhistoricus, publicist en politiek commentator. Na zijn studie kunstgeschiedenis in Amsterdam en promotie in Leiden (1994) vestigde hij zich als zelfstandig publicist. Hij schrijft in wetenschappelijke vaktijdschriften over thema’s uit de Nederlandse, Duitse en Europese architectuur- en cultuurgeschiedenis van de zestiende tot de negentiende eeuw, en in kranten en op internet over actuele onderwerpen uit de nationale en internationale politiek. Sinds 2007 is hij als gastonderzoeker verbonden aan de vakgroep Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam. Bij uitgeverij Vantilt verschijnt in mei Zuid-Tirol is niet Italië̈! Een honderd jaar oud Europees grensgeval. In dit boek toont Von der Dunk aan dat gevoelens van eenheid en identiteit niet kunnen worden opgelegd door een nationale regering. Von der Dunk is al jaren lid van de Partij van de Arbeid.