Leergang op Locatie: religieus verschil in Nederland Geloven in democratie: verslag eerste Banning Conferentie 2017 Jet Bussemaker bij Banningleergang 2016 Zilveren speld van verdienste voor Herman Noordegraaf

Over de Banning Vereniging

De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie, zoals de Banningleergang, de Banning Conferenties, de Banningprijs en bijeenkomsten voor Trefpunt PvdA en levensovertuiging. De vereniging onderhoudt nauwe banden met de sociaaldemocratische beweging en de Rode Hoed.
  De Banning Vereniging werkt aan bezinning op en verdieping van politieke theorie, visie en praktijk ten behoeve van de sociaaldemocratie in Nederland vanuit levensbeschouwelijke en religieuze tradities.
  De Banning Vereniging organiseert bijeenkomsten over actuele politieke kwesties met een levensbeschouwelijke insteek voor Trefpunt PvdA en Levensovertuiging.
  De Banningprijs is een tweejaarlijkse essayprijs voor mensen tot 35 jaar. Het thema van de editie van 2016 is “Links én religieus?”.
  De Banningleergang is een jaarlijkse cursus over de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging, gekoppeld aan een actueel thema.
o

Word lid van de Banning Vereniging

Steun de Banning Vereniging en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Actueel

 • Column: Vereniging voor progressieve politiek

  Hoe dramatisch is het verlies van de PvdA bij de jongste verkiezingen? Tamelijk rampzalig voor de Kamerleden die niet...

 • Geloven in democratie

  Het leek er de afgelopen jaren op alsof Nederland te kampen heeft met een diepgaande democratische crisis. Co...

 • Column: Democratie

    Vandaag staan wij in een gebouw waarin historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Wij staan in een g...

Op de agenda