Banning Conferentie: democratie dichtbij Geloven in democratie: verslag eerste Banning Conferentie 2017 Afscheidsinterview Ton van Brussel Zilveren speld van verdienste voor Herman Noordegraaf

Over de Banning Vereniging

De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie, zoals de Banningleergang, de Banning Conferenties, de Banningprijs en bijeenkomsten voor Trefpunt PvdA en levensovertuiging. De vereniging onderhoudt nauwe banden met de sociaaldemocratische beweging en de Rode Hoed.
  De Banning Vereniging werkt aan bezinning op en verdieping van politieke theorie, visie en praktijk ten behoeve van de sociaaldemocratie in Nederland vanuit levensbeschouwelijke en religieuze tradities.
  De Banning Vereniging organiseert bijeenkomsten over actuele politieke kwesties met een levensbeschouwelijke insteek voor Trefpunt PvdA en Levensovertuiging.
  De Banningprijs is een tweejaarlijkse essayprijs voor mensen tot 35 jaar. Het thema van de editie van 2016 is “Links én religieus?”.
  De Banningleergang is een jaarlijkse cursus over de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging, gekoppeld aan een actueel thema.
o

Word lid van de Banning Vereniging

Steun de Banning Vereniging en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Actueel

 • Column: Zakkenvuller

  Mijn eerste kennismaking met de lokale politiek vond plaats op een rotonde in Gendt, een dorp gelegen aan de waal, na...

 • Column: Aan het volk van Nederland

  Een bittere avond was het, 15 maart 2017. Voor iedereen die de PvdA een warm hart toedraagt. Wie in 2012 nog PvdA ste...

 • Afscheidsinterview Ton van Brussel

  De eerste preek werd in de Rode Hoed gehouden in 1630 in wat toen Huys den Hoet heette. Deze remonstrantse kerk was e...