Honderd jaar Banning Vereniging Naar een Europa van mensen Kijk de Banning Lezing door Lodewijk Asscher terug

Over de Banning Vereniging

De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie, zoals de Banningleergang, de Banning Conferenties, de Banningprijs en bijeenkomsten voor Trefpunt PvdA en levensovertuiging. De vereniging onderhoudt nauwe banden met de sociaaldemocratische beweging en de Rode Hoed.
  De Banning Vereniging werkt aan bezinning op en verdieping van politieke theorie, visie en praktijk ten behoeve van de sociaaldemocratie in Nederland vanuit levensbeschouwelijke en religieuze tradities.
  De Banning Vereniging organiseert bijeenkomsten over actuele politieke kwesties met een levensbeschouwelijke insteek voor Trefpunt PvdA en Levensovertuiging.
  De Banningprijs is een tweejaarlijkse essayprijs voor mensen tot 35 jaar. Het thema van de editie van 2016 is “Links én religieus?”.
  De Banningleergang is een jaarlijkse cursus over de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging, gekoppeld aan een actueel thema.
o

Word lid van de Banning Vereniging

Steun de Banning Vereniging en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Actueel

 • Zekerheid, maar van wie en waartoe eigenlijk?

  Zeker zijn. Wie momenteel politici van de PvdA hoort spreken over welk willekeurig onderwerp dan ook kan van ...

 • Schoolstrijd

  Nadat Loes Ypma er in 2017 al een begin mee had gemaakt, deed Lodewijk Asscher er de afgelopen maanden nog een schepj...

 • Van wie is de school?

  Afgelopen jaar hield historicus Wim de Jong bij een bijeenkomst van het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een...

Op de agenda